Zoeken

Algemene voorwaarden

Hebbes Academy is onderdeel van STAP Brabant en lid van NRTO en CRKBO geregistreerd. Zodoende hanteren wij de algemene voorwaarden van de NRTO.

DeTrainingsacteurs.nl is een onderdeel van de Hebbes Academy, deze algemene voorwaarden zijn daardoor ook van toepassing op DeTrainingsacteurs.nl 

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of onduidelijk is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Hebbes Academy, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen. 

De informatie op de website van Hebbes Academy wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Gedragscode

Gedragscode voor leden van de Nederlandse Raad voor Trainingen en opleidingen kun je hier downloaden.

Klachtenprocedure

Hebbes Academy zal al het mogelijke in het werk stellen om kwalitatief hoogwaardige en professionele dienstverlening te bieden. Het kan echter voorkomen dat zaken onverhoopt toch anders lopen dan verwacht.

Klachten worden door Hebbes Academy gezien als leermomenten en kansen ter verbetering van onze kwaliteit.

Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u om ons dit dan zo spoedig mogelijk te laten weten. Dit kan in een goed gesprek en/of schriftelijk door gebruik te maken van ons klachtenformulier.

Wij zullen uw klacht als volgt in behandeling nemen:

1 luisteren en beoordelen
2 registreren
3 oplossen
4 terugkoppelen naar de deelnemer/cliënt en evt. naar de organisatie
5 analyseren
6 conclusie om van te leren
7 doorvoeren van de ontstane verbetering

De punten 1 tot en met 4 worden opgepakt en uitgewerkt. Indien noodzakelijk, worden er acties ter verbetering van de bedrijfsprocessen doorgevoerd.

Ad 1. Luisteren en beoordelen

Voor Hebbes Academy is Arianda Schepens de eerste aanspreekpunten voor klachten. Zij vullen het klachtenregistratieformulier in en indien mogelijk, lossen zij de klacht op.

Ad 2. Registratie

Registratie van klachten levert informatie op die gebruikt kan worden bij het doorvoeren van veranderingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard registratieformulier (zie bijlage). Hebbes Academy bewaakt de voortgang en is verantwoordelijk voor de afhandeling.

Ad 3. Oplossen

Klachten dienen naar ieders tevredenheid te worden opgelost. Ernstige klachten, die bijvoorbeeld een claim kunnen veroorzaken, dienen met spoed te worden opgelost. Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. Zodra een klacht binnenkomt, zal daarop binnen een week gereageerd worden via een e-mail en/of een telefoongesprek. De behandeling/oplossing van de klacht vindt binnen een maand plaats. Mocht de procedure langer duren, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht en wordt een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt dat de klacht is opgelost. De klacht zal worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij, te weten: voor particulieren is de onafhankelijke derde,  www.degeschillencommissie.nl
Voor bedrijven is de onafhankelijke derde, de commissie van kwaliteitshandhaving van de NRTO

Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Ad 4. Terugkoppeling

Terugkoppeling naar de klant is belangrijk om een tevreden klant te behouden. En terugkoppeling binnen de organisatie is belangrijk voor de kwaliteitsverbetering, maar ook voor tevreden medewerkers. Hebbes Academy is verantwoordelijk voor schriftelijke terugkoppeling naar de klant.

Ad 5. Analyseren

Door middel van registratie kan een analyse worden gemaakt van het soort klachten. Middels de klachten krijgt Hebbes Academy informatie over en inzicht in de pijnpunten van haar organisatie. De oorzaak van de klacht moet hierbij centraal staan en niet de symptomen. Deze managementinformatie zal worden verzorgd aan de hand van de klachten- registratieformulieren.

Ad 6. Leren

Klachten zien als een kans om van te leren en te verbeteren bieden Hebbes Academy de mogelijkheid om te groeien. Na afhandeling van de klacht zal de tevredenheid bij de klant worden gemeten.

Ad 7. Doorvoeren en verbeteren

Aan de hand van de registratie kunnen bepaalde patronen worden gesignaleerd, waarop doorHebbes Academy gerichte verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en tot twee jaar na afhandeling bewaard worden.

Gemonde 2022
Hebbes Academy
Arianda Schepens

Bedankt voor je bericht!
Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.
Mocht dat niet het geval zijn kan je er vanuit gaan dat er iets mis is gegaan.
Een telefoontje sms of app kan natuurlijk ook.

Groet, Hebbes Academy