Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

We hebben 4 maanden compleet stilgelegen i.v.m. het coronavirus. Er waren geen trainingen, workshops, opleidingen of theatervoorstellingen.
Niet dat we niets gedaan hebben! We hebben nieuwe online mogelijkheden uitgeprobeerd, wat inmiddels een vast onderdeel van het trainingsprogramma is. Daarnaast hebben we ook de ruimte aangepast; er zijn plexiglas schermen geplaatst en er is een luchtafzuigsysteem aangelegd. (Geen recirculatie) Wij zijn meer dan klaar voor de toekomst.

Afbeelding 4


We zijn erg zorgvuldig en nemen alle voorzorgsmaatregelen ivm het corona-virus in acht.
Waar nodig plaatsen we plexiglas schermen en zorgen voor desinfecterende handgel.
Als het mooi weer is kunnen we ook naar buiten en genieten van ons vernieuwde terras met voldoende ruimte.
Mocht je verkouden zijn en de les daardoor niet kunnen volgen, zorgen we voor een live-stream zodat je ook op afstand de training kunt bijwonen.

Bij ziekteverschijnselen opkomend na inschrijving en voor start van de training geldt een coulance-regeling: de deelnemer meldt zich dan af voor de training en houdt een training tegoed voor 6 maanden.

Protocol met betrekking tot corona

Algemeen

De anderhalve meter maatschappij is een feit. Dit protocol biedt duidelijkheid aan medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers aan trainingen, klanten bij onze overige diensten, over veilig live werken tijdens deze crisis. Het protocol gaat uit van de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Als er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, wijzigt dit protocol. Het dient als handvat voor de veilige uitvoering van ons werk.
Soms kan er aanleiding zijn om, gemotiveerd, af te wijken van dit protocol als de situatie erom vraagt. Neem hierbij geen overbodige risico’s.
Uitgangspunt van het protocol is dat we zo min mogelijk een beroep doen op de inzet van beperkt beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen. Als dit protocol wordt nageleefd is de kans op besmetting nagenoeg nihil.

Wat hieronder staat geldt voor al onze vormen van live dienstverlening.

Trainingen

- We werken met groepsgroottes van maximaal 8/10 personen met 1/2 trainers.
- De docenten nemen de algemene hygiëne- voorschriften in acht (regelmatig handen wassen, in de binnenkant van de elleboog hoesten/niezen, en papieren zakdoekjes gebruiken).
- De docenten zullen u geen hand geven en we vragen u hetzelfde te doen bij de overige deelnemers.
- De lunch is per stuk verpakt, en/of deze wordt u aangereikt. 

Eisen aan locatie

- Er staan reinigingsdoekjes klaar en alcohol om je handen te ontsmetten; iedere keer als u de zaal binnenkomt en verlaat moet u deze gebruiken.
- Toiletten worden meerdere keren per dag gereinigd.
- Er worden papieren hand-outs uitgereikt
- Er is veel aandacht voor een goed binnenklimaat. Er is continue luchtafzuiging aanwezig.

Verdere algemene gedragsregels

U blijft thuis:
- als u milde verkoudheidsklachten heeft zoals hoesten, keelpijn of koorts.
- als uzelf of een gezinslid koorts heeft.
- tot u of uw gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij bent c.q. is.
- neem contact met ons op als dit het geval is.

U licht ons in over eventuele fysieke klachten of een eerder contact met iemand die besmet is of was. Wij zoeken met u dan naar een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld online.

Let wel: een cursist kan naar huis gestuurd worden wanneer zij/hij in strijd met de nieuwe regels tóch ziek (verkouden, hoesten etc.) blijkt en daarmee collega deelnemers in gevaar brengt. U betaalt dan wel volledig.

Regels RIVM blijven onverkort gelden

Verder gelden natuurlijk dezelfde regels als de RIVM voorschrijft, zie RIVM. Kort samengevat:
- Houd minimaal 1,5 m afstand van andere mensen.
- Geef andere mensen geen hand.
- Was regelmatig uw handen en/of maak gebruik van desinfecterende handgel. Was uw handen minimaal 6x per dag volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
- Als u incidenteel niest of hoest, doe dat dan in uw elleboogholte.
- Als u uw neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.