Specialisatie carrousel

Driedaagse Specialisaties voor trainingsacteurs

Specialiseer jezelf voor een betere marktpositie als trainingsacteur. Stel je trainingen samen geheel gratis binnen het STAP budget.
Bijv. Trainingsacteren in een agressietraining, in een assessment of regietheater. Hoe pas je de communicatieniveaus en feedback het beste toe. Hoe kan je co-trainer worden? Ook NLP en Transcactionele Analyse, toepasbaar voor trainingsacteurs horen bij de mogelijkheden. Kijk onderin voor jouw driedaagse specialisatie. Altijd met een gespecialiseerde trainer en in kleine groepen. Trainingsmodellen, systemen en inzichten koppelen aan het vak trainingsacteur.

Bel gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek 0653136103 of neem contact op via het contactformulier. Je kunt direct inschrijven via het inschrijfformulier. Vul hier bij ‘opmerkingen’ in welke specialisaties je precies wilt volgen.

Doelgroep
Deze training is voor trainingsacteurs met ervaring en/of een basisopleiding trainingsacteren. Je wilt jezelf specialiseren, breder inzetbaar zijn en beter toepasbaar kunnen werken.

Data
Data vermeld bij de betreffende training. Trainingsdagen zijn live tenzij expliciet vermeld. Alle dagen werken we van 10.00 tot 16.30 uur. Als de groep kleiner is (ca. 6 bijv.) kan het zijn dat de training iets eerder klaar is.

Studiebelasting
21 contacturen, gemiddeld 2 uur zelfstudie.

Wat is jouw investering
€995,- ex. btw. (of btw vrij voor particulieren) voor 3 dagen/trainingen.
Je kunt je STAP budget gebruiken voor deze training.
Min. 6 en maximaal 10 deelnemers.
Totaal, incl. lunch en locatie-arrangement.
Indien je tegelijk kiest voor een vierde of vijfde trainingsdag ontvang je 20% korting op elke extra trainingsdag. Je kunt ook kiezen voor één trainingsdag, de investering is dan €385,- ex. btw. (of btw vrij voor particulieren)

Wie is de trainer Arianda Schepens en specilisten in hun vak, afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Locatie Noord-Brabant Dommeldaal Gemonde.

Aanmelden via het contactformulier. Geef duidelijk aan welke training(en) je wilt volgen. 

Toegepast spel bieden binnen een agressietraining met verschillende trainingsmodellen.

Daarnaast worden verschillende werkvormen toegepast. We zullen zowel verbaal als non-verbaal oefeningen doen.

Verdieping in agressiebeheersing, omgaan met agressie vanuit de trainingsacteur gezien. Training van één dag. Altijd met een specialist. De basis van agressietrainingen, de soorten en hoe te handelen als trainingsacteur. Verdere verdieping in de agressietraining en de samenwerking met de trainer.

In deze verdiepingstraining behandelt de agressietrainer een volledige basistraining zoals hij die verzorgt voor zijn klanten. Daarnaast laat hij je tijdens de training voor trainingsacteurs de verschillende werkvormen zien, en worden ze toegepast. We zullen zowel verbaal als non-verbaal oefeningen doen. Diverse trainingsmodellen komen aan bod. We blijven weg bij fysieke agressie, en werken aan omkeerbaar gedrag. Uitgangspunt zal altijd een veilige en vertrouwde werkomgeving zijn. Je bent na afloop gespecialiseerd trainingsacteur in agressietraining. Je ontvangt een certificaat.

 

Na de training weet jij wat de assessoren van jou verwachten in een assessment situatie en kan je zelfstandig de opdracht uitvoeren.

Verdieping in acteren in een assessment setting. Hoe wordt de trainingsacteur ingezet en wat wordt er van hem verwacht tijdens het assessment. Wat zijn de grootste verschillen tussen iemand iets leren en het ‘meetmoment’. Ook werken op diverse niveaus komt aan bod. Bijvoorbeeld een assessment setting op een school of in het managementteam.

Je gaat aan de slag met diverse casuïstiek, ook met de diverse competenties ‘uitspelen’.

Regiethetaer, luchtig houden, snel reageren en spelen op regie van de toeschouwers.

Regie-theater helpt om de inhoud of theorie te vertalen naar concrete toepassingen. Knelpunten of moeilijke situaties worden bespreekbaar via een komische invalshoek. Hierbij gaan we uit van de kracht van humor en herkenning. Uw boodschap komt over, ze wordt toegankelijker, en ze wordt beter onthouden.

Het kan worden ingezet bij veranderprocessen, themadagen, personeelsbijeenkomsten, conferenties en kick-offs. Thema’s als Klantvriendelijkheid, leidinggeven, klantrelaties, interne en externe communicatie kunnen worden ‘uitgespeeld’.
Ook onderwerpen als een reorganisatie, beleid, een fusie, samenwerking of een lancering van een nieuw product, kunnen in het theater aan bod komen. Het publiek voelt zich onmiddellijk aangesproken en betrokken omdat het over hun eigen dagelijks leven gaat. Zo wordt een duidelijke boodschap meegegeven, onverbloemd en aangepast aan de realiteit.
Interactie met het publiek, dynamiek, humor en herkenning zijn de belangrijkste ingrediënten van regie-theater. 
We werken met een beginsituatie die we van het begin tot het einde uitwerken. Je gaat ook zelf ontwikkelen en een geschikte scene bedenken en schrijven. Hierna repeteren we en worden de rollen op scherp gezet en de juiste toon voor de sessie bepaald. Daarna een evaluatie om te kijken of alles gegaan is zoals gedacht en wat de volgende keer anders zou kunnen.

In veel trainingen wordt gewerkt met communicatiemodellen. Deze modellen geven de deelnemer inzicht in eigen gedrag en/of talent. En juist ook inzicht in valkuilen en uitdagingen. Als trainingsacteur speel jij een belangrijke rol in duidelijk maken wat de werking van een model is, wat het effect is van het inzetten van bepaald gedrag, op de ander en op jezelf. Jij geeft de deelnemer de kans om te oefenen binnen het model. Daarom maak je in deze training kennis met veelgebruikte modellen. Zoals, Situationeel leiderschap, Roos van Leary, RET, STAR Conflict Mode Instrument en DISC/Insights. Je krijgt inzicht in de gedachte achter en werking van het model, maar gaat vooral veel oefenen. Als deelnemer én als trainingsacteur. Na deze training voel je je zeker te spelen binnen de modellen en weet je wat jij moet doen om de deelnemer te laten oefenen.

De dramadriehoek, communicatie vanuit de ouder-, kind- of volwassenenrol. Trainingsacteurs geven continue feedback en weten ook wanneer de feedback van, en aan een deelnemer beter kan. Hoe zet je dit in en speel je het uit in je rol met gebruik van de communicatieniveaus.

Je hoort trainers vaak verwijzen naar Transactionele Analyse (TA), Feedback en Communicatieniveaus. Deze begrippen worden – vanuit het perspectief van de trainingsacteur – deskundig belicht.

Ben je op zoek naar verdieping in je vak als professioneel trainingsacteur. Transactionele Analyse met feedback en communicatieniveaus heeft veel modellen die duidelijk maken wat er gebeurt in communicatie. Je leert werken met basisbegrippen die helpen bij het herkennen van gedrag- en communicatiepatronen bij jezelf in de rol van trainingsacteur als wel bij de deelnemers waar je mee werkt. Tevens leer je hoe je een andere positie in kan nemen, lastige situaties kunt doorbreken en patronen kunt veranderen.

Ook als trainingsacteur kan je veel basisbegrippen van NLP toepassen, hoe je dit doet leer je hier. Je merkt dat trainers vaak naar technieken en theorieën uit NLP verwijzen. Ook veel deelnemers kennen NLP. 

Het is voor jou belangrijk dat je weet wat de belangrijkste gedachten/thechnieken van NLP zijn. Zoals het verankeren van positieve gedachten, het herkaderen van negatieve situaties, het creëren van mentale modellen, positieve formulering en het gebruiken van visualisaties om succes te bereiken op verschillende gebieden van je leven.

NLP toepassen in je vak als trainingsacteur. Deze kennis toepassen tijdens het uitvrgaen van je rol, in het gesprek met de deelnemer en in de feedback leer je hier. Communiceren vanuit vol vertrouwen.

Op deze professionele manier leren communiceren in een trainingssetting. Het is een op samenwerking gebaseerde gespreksmethode die iemands motivatie en bereidheid tot veranderen kan versterken.

Motiverende Gespreksvoering toepassen in trainingen. Herkennen wanneer een deelnemer het op de juiste manier toepast en daarop kunnen doorpakken. Professionals in allerlei werkvelden waar mensen met mensen werken word veelvuldig met MGV gewerkt. We gaan vooral veel oefenen. Gericht op trainingsacteurs om het toe te passen in je vak. In deze training leer je MGV toepassen, zodat je als acteur een waardevolle bijdrage kan leveren aan trainingen waarin MGV een rol speelt.

Snel inleven in een rol, snel improviseren en aanpassen wanneer nodig, hoe doe je dat als trainingsacteur?

Als trainingsacteur wordt van je verwacht dat je je goed kunt inleven, snel kunt schakelen en je vlot aan kunt passen in een rollenspel. Improvisatietechnieken zijn hierin van grote meerwaarde. In deze training komen verschillende improvisatie-werkvormen aan bod, waardoor je handvatten krijgt voor het inleven, schakelen en aanpassen in een rollenspel. Aan de slag gaan met deze werkvormen brengt ook veel plezier met zich mee! Het out-of-the-box en associatief denken wordt hier bovendien mee geprikkeld. Evenals het terug kunnen pakken op handige stereotiepe gedragingen die je helpen bij het neerzetten van een personage. Nonverbaal gedrag is hierin van groot belang. Ook het verschil tussen ‘buitenkant en binnenkant-spel’ inzetten in het inleven bij je rol komt aan bod.

– Inleven in een rol
– Vlot improviseren vanuit associatief denken
– Snel aanpassen aan wat het rollenspel vraagt
– Spelplezier in het improviseren
– Stereotiepen als handvat voor het personage
– Nonverbaal gedrag inzetten
– Spel van binnenuit

Na afloop van deze 1-daagse training heb je handvatten om je snel in te kunnen leven in een rol.
Weet je hoe je improviseren (meer) kunt inzetten in het trainingsacteren
Heb je ervaring in het snel schakelen en aanpassen binnen een rollenspel
Kun je extra energizers toevoegen aan je rugzak en heb je veel spelplezier gehad.

Uiteraard is het voor het werk als trainingsacteur in de GGZ van belang bekend te zijn met de meest voorkomende gedragskenmerken. Ook in andere sectoren kan de trainingsacteur gevraagd worden om rekening te houden met specifieke ziektebeelden en/of persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij is het van belang dat deelnemers kunnen oefenen met realistische situaties, zodat zij goed voorbereid zijn op de praktijk. Bij elke training kan zo’n vraag gesteld worden. Met name bij agressietrainingen komt dit regelmatig voor.

We gaan tijdens deze dag in op het teruggeven van kloppend gedrag als er sprake is van een psychisch ziektebeeld. Op een respectvolle en authentieke wijze. Denk bijvoorbeeld aan depressie, schizofrenie, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen zoals narcisme en borderline persoonlijkheidsstoornis. 

Je leert welk gedrag je in kunt zetten. Er zal aandacht besteed worden aan verschillende ziektebeelden en stoornissen, waarbij de kenmerken en het bijbehorende gedrag worden besproken. Vervolgens zal er veel geoefend worden.

Je leert interviewtechnieken herkennen, zodat je op de juiste manier jezelf kunt neerzetten als trainingsacteur.

Ben je op zoek naar verdieping in je vak als trainingsacteur voor bijvoorbeeld het inzetten van LSD, het herkennen van Suggestieve vragen of het out-of-the-box denken bij interviews over misbruik-situaties of criminaliteit? Dan past deze training bij jou.
Extra zinvol voor trainingsacteurs die (willen) acteren bij trainingen die gaan over Interviewen; het uitvoeren van Diagnostiek; de (Zorg)vraag achter de vraag herkennen; gespreksvoering bij (vermoeden) van (kinder)mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

– LSD correct toepassen.
– Suggestieve interview/verhoorvragen herkennen.
– Out-of-the-box scenario’s bedenken en neerzetten as trainingsacteur.
– Herkennen van scenario’s en wat daarin wordt verwacht van de trainingsacteur.
– Inzet van werkvormen in trainingen, zoals passende warming-up, Hoefijzer en passende energizer.
– Passende feedback geven.

Na afloop van deze 1-daagse training herken je suggestieve interviewvragen, ben je je bewust van wat er bij interview-verhoortrainingen wordt verwacht van de trainingsacteur
ben je in staat een out-of-the-box scenario te bedenken, zodat de interviewer op de juiste manier door zal moeten vragen om het verhaal compleet te krijgen.
Heb je handvatten om passende warming-up, hoefijzer en energizer te adviseren aan de trainer.
Weet je waar de hoofdpunten liggen in het geven van feedbackLuisteren-samenvatten-doorvragen, hoe je het toepast en handelt op de juiste manier. Voor o.a. trainingsgesprekken met overheidsinstanties voor het onderzoeken van criminaliteit en herkennen van misbruik.

Er worden steeds vaker trainingsvideo’s gemaakt. E-learning wordt steeds meer toegepast. Ben je voorbereid op werken voor de camera?

Weet jij waar je op moet letten?
Weet je wat er van je verwacht wordt zodra je hiervoor wordt gevraagd?
Wat zijn de verschillen?
Wat zijn de overeenkomsten?
Hoe werk je voor de camera?
Hoe bereid je je teksten voor?
Is het belangrijk om tekstvast te zijn?

We gaan oefenen met een uitgeschreven tekst. Voor de camera. Geloofwaardig spel staat voorop. Gaan in op de valkuilen en bereiden teksten voor.

Inhoud
De basisregels van acteren voor de camera komen aan bod en we gaan zoveel mogelijk oefenen met scenes.
Hoe je jezelf het beste kunt voorbereiden op een personage en hoe je jezelf kunt inleven in een rol.
We werken aan dialoog, monoloog en het doen van een castings. Reageren en timing zijn belangrijk in het spel en komen aan bod tijdens de lessen. Je krijgt de uitdaging diverse personages te spelen.

De lessen worden gegeven door de castingdirector van Hebbes Casting.

Doelgroep
De leeftijden liggen over het algemeen uiteen tussen 16 en 60 jaar. Het is geschikt voor alle leeftijden, informeer gerust vooraf wat de gemiddelde leeftijd in een groep is zodat je weet of het bij je aansluit. Deze cursus is geschikt voor deelnemers die nog aan het begin van hun carierre staan en deelnemers die zich opnieuw willen bekwamen en hun kennis willen opfrissen. Ook trainingsacteurs en studenten van een musical of theater-opleiding vonden hun weg naar deze training. Camera-acteren is een andere discipline dan in het theater of in trainingen acteren. Ook merken we dat er bij veel opleidingen weinig aandacht wordt besteed aan audities en castings, hier komt het uitgebreid aan bod.

Bedankt voor je bericht!
Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.
Mocht dat niet het geval zijn kan je er vanuit gaan dat er iets mis is gegaan.
Een telefoontje sms of app kan natuurlijk ook.

Groet, Hebbes Academy